FANDOM


(RailWAM: Adding new WAM score entry)
(RailWAM: Adding new WAM score entry)
Line 1: Line 1:
<span id="railwam_1543795200" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">69.3134</span><span class="railwam_wam_rank">1257</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">312</span></span><span id="railwam_1543881600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">68.3302</span><span class="railwam_wam_rank">1303</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">330</span></span><span id="railwam_1544054400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wam">67.5108</span><span class="railwam_wiki_id">1177977</span></span><span id="railwam_1543968000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">67.5108</span><span class="railwam_wam_rank">1362</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">347</span></span><span id="railwam_1544140800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">65.0647</span><span class="railwam_wam_rank">1452</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">370</span></span><span id="railwam_1544227200" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">62.8650</span><span class="railwam_wam_rank">1553</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">395</span></span><span id="railwam_1544313600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">61.9179</span><span class="railwam_wam_rank">1618</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">417</span></span><span id="railwam_1544400000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">62.9166</span><span class="railwam_wam_rank">1577</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">403</span></span><span id="railwam_1544486400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">64.0808</span><span class="railwam_wam_rank">1504</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">385</span></span><span id="railwam_1544572800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">65.7496</span><span class="railwam_wam_rank">1416</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">353</span></span><span id="railwam_1544659200" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">66.9798</span><span class="railwam_wam_rank">1356</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">337</span></span><span id="railwam_1544745600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">68.6062</span><span class="railwam_wam_rank">1289</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">312</span></span><span id="railwam_1544832000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">69.2853</span><span class="railwam_wam_rank">1267</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">303</span></span><span id="railwam_1544918400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">69.9475</span><span class="railwam_wam_rank">1239</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">304</span></span><span id="railwam_1545004800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">69.8342</span><span class="railwam_wam_rank">1241</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">301</span></span><span id="railwam_1545091200" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">70.7452</span><span class="railwam_wam_rank">1183</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">286</span></span><span id="railwam_1545177600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">70.6909</span><span class="railwam_wam_rank">1199</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">290</span></span><span id="railwam_1545264000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">69.1641</span><span class="railwam_wam_rank">1268</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">302</span></span><span id="railwam_1545350400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">69.4875</span><span class="railwam_wam_rank">1235</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">295</span></span><span id="railwam_1545436800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">70.0175</span><span class="railwam_wam_rank">1189</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">285</span></span><span id="railwam_1545523200" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">69.0327</span><span class="railwam_wam_rank">1253</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">298</span></span><span id="railwam_1545609600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">71.5306</span><span class="railwam_wam_rank">1146</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">275</span></span><span id="railwam_1545696000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">72.1273</span><span class="railwam_wam_rank">1118</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">262</span></span><span id="railwam_1545782400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">71.5149</span><span class="railwam_wam_rank">1147</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">266</span></span><span id="railwam_1545868800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">71.7310</span><span class="railwam_wam_rank">1137</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">266</span></span><span id="railwam_1545955200" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">69.4738</span><span class="railwam_wam_rank">1243</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">295</span></span><span id="railwam_1546041600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">67.0843</span><span class="railwam_wam_rank">1360</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">329</span></span><span id="railwam_1546128000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">71.9846</span><span class="railwam_wam_rank">1119</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">267</span></span><span id="railwam_1546214400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">71.4683</span><span class="railwam_wam_rank">1147</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">272</span></span><span id="railwam_1546300800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">71.7606</span><span class="railwam_wam_rank">1145</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">282</span></span><span id="railwam_1546387200" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">73.6789</span><span class="railwam_wam_rank">1060</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">256</span></span><span id="railwam_1546560000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wam">67.0511</span><span class="railwam_wiki_id">1177977</span></span><span id="railwam_1546732800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wam">66.0616</span><span class="railwam_wiki_id">1177977</span></span><span id="railwam_1546905600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wam">60.0439</span><span class="railwam_wiki_id">1177977</span></span><span id="railwam_1547078400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wam">62.8107</span><span class="railwam_wiki_id">1177977</span></span><span id="railwam_1547251200" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wam">64.0575</span><span class="railwam_wiki_id">1177977</span></span><span id="railwam_1547337600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">64.9843</span><span class="railwam_wam_rank">1480</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">358</span></span><span id="railwam_1547424000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">64.1030</span><span class="railwam_wam_rank">1525</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">378</span></span><span id="railwam_1547510400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">64.1512</span><span class="railwam_wam_rank">1523</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">383</span></span><span id="railwam_1547596800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">64.6793</span><span class="railwam_wam_rank">1477</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">364</span></span><span id="railwam_1547769600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wam">67.9092</span><span class="railwam_wiki_id">1177977</span></span><span id="railwam_1547856000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">69.1244</span><span class="railwam_wam_rank">1273</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">299</span></span><span id="railwam_1548028800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">70.3553</span><span class="railwam_wam_rank">1209</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">284</span></span><span id="railwam_1548374400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">75.0845</span><span class="railwam_wam_rank">1013</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">243</span></span><span id="railwam_1548460800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">72.5206</span><span class="railwam_wam_rank">1115</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">271</span></span><span id="railwam_1548547200" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">71.2416</span><span class="railwam_wam_rank">1168</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">285</span></span><span id="railwam_1548806400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">62.0862</span><span class="railwam_wam_rank">1602</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">404</span></span><span id="railwam_1548892800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">62.7287</span><span class="railwam_wam_rank">1562</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">393</span></span><span id="railwam_1549238400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">65.5710</span><span class="railwam_wam_rank">1447</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">366</span></span><span id="railwam_1549497600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">65.0014</span><span class="railwam_wam_rank">1471</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">367</span></span><span id="railwam_1549584000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">64.7790</span><span class="railwam_wam_rank">1477</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">365</span></span><span id="railwam_1549929600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">60.7373</span><span class="railwam_wam_rank">1677</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">423</span></span><span id="railwam_1550016000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">59.8289</span><span class="railwam_wam_rank">1732</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">444</span></span><span id="railwam_1550102400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">58.9115</span><span class="railwam_wam_rank">1772</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">455</span></span><span id="railwam_1550188800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">59.0636</span><span class="railwam_wam_rank">1780</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">452</span></span><span id="railwam_1550534400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">53.5727</span><span class="railwam_wam_rank">2073</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">533</span></span><span id="railwam_1550707200" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">50.5205</span><span class="railwam_wam_rank">2190</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">563</span></span><span id="railwam_1550793600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">52.1010</span><span class="railwam_wam_rank">2118</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">542</span></span><span id="railwam_1550880000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">51.5820</span><span class="railwam_wam_rank">2136</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">552</span></span><span id="railwam_1550966400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">51.6881</span><span class="railwam_wam_rank">2145</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">555</span></span><span id="railwam_1551139200" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wam">57.9493</span><span class="railwam_wiki_id">1177977</span></span><span id="railwam_1551312000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">62.7288</span><span class="railwam_wam_rank">1568</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">399</span></span><span id="railwam_1551484800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">66.5056</span><span class="railwam_wam_rank">1375</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">342</span></span><span id="railwam_1551571200" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">68.8661</span><span class="railwam_wam_rank">1268</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">311</span></span><span id="railwam_1551657600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">68.4606</span><span class="railwam_wam_rank">1289</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">317</span></span><span id="railwam_1551744000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">68.5499</span><span class="railwam_wam_rank">1297</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">321</span></span><span id="railwam_1551830400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">74.0924</span><span class="railwam_wam_rank">1047</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">256</span></span><span id="railwam_1551916800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">75.0892</span><span class="railwam_wam_rank">990</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">243</span></span><span id="railwam_1552003200" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">73.5206</span><span class="railwam_wam_rank">1063</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">259</span></span><span id="railwam_1552089600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">74.7889</span><span class="railwam_wam_rank">1003</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">245</span></span><span id="railwam_1552176000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">78.0077</span><span class="railwam_wam_rank">872</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">213</span></span><span id="railwam_1552262400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">78.6243</span><span class="railwam_wam_rank">847</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">202</span></span><span id="railwam_1552435200" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">77.8885</span><span class="railwam_wam_rank">861</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">209</span></span><span id="railwam_1552521600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">75.3498</span><span class="railwam_wam_rank">968</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">237</span></span><span id="railwam_1552608000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">73.4892</span><span class="railwam_wam_rank">1052</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">250</span></span><span id="railwam_1552694400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">72.6394</span><span class="railwam_wam_rank">1093</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">262</span></span><span id="railwam_1552780800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">71.1968</span><span class="railwam_wam_rank">1167</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">278</span></span><span id="railwam_1552953600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">69.5534</span><span class="railwam_wam_rank">1225</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">295</span></span><span id="railwam_1553040000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">67.7196</span><span class="railwam_wam_rank">1329</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">325</span></span><span id="railwam_1553126400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">67.3019</span><span class="railwam_wam_rank">1354</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">329</span></span><span id="railwam_1553385600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">69.5319</span><span class="railwam_wam_rank">1249</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">300</span></span><span id="railwam_1553472000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">68.5986</span><span class="railwam_wam_rank">1284</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">312</span></span><span id="railwam_1553558400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">66.9698</span><span class="railwam_wam_rank">1372</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">341</span></span><span id="railwam_1553644800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">66.4023</span><span class="railwam_wam_rank">1421</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">355</span></span><span id="railwam_1553817600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">60.4392</span><span class="railwam_wam_rank">1704</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">428</span></span><span id="railwam_1554163200" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">61.5630</span><span class="railwam_wam_rank">1669</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">423</span></span><span id="railwam_1554768000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">61.3716</span><span class="railwam_wam_rank">1649</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">423</span></span><span id="railwam_1555286400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">48.0195</span><span class="railwam_wam_rank">2352</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">614</span></span><span id="railwam_1555372800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">48.8491</span><span class="railwam_wam_rank">2317</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">611</span></span><span id="railwam_1555632000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">59.3510</span><span class="railwam_wam_rank">1801</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">467</span></span><span id="railwam_1555804800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">60.6178</span><span class="railwam_wam_rank">1700</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">435</span></span><span id="railwam_1556236800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">55.3687</span><span class="railwam_wam_rank">1968</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">518</span></span><span id="railwam_1556409600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">54.0112</span><span class="railwam_wam_rank">2061</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">546</span></span><span id="railwam_1556496000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">53.2523</span><span class="railwam_wam_rank">2100</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">560</span></span><span id="railwam_1556582400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">55.1898</span><span class="railwam_wam_rank">1989</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">524</span></span><span id="railwam_1556928000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">58.5012</span><span class="railwam_wam_rank">1807</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">461</span></span><span id="railwam_1557446400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">56.8248</span><span class="railwam_wam_rank">1907</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">489</span></span><span id="railwam_1558051200" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">54.8848</span><span class="railwam_wam_rank">1994</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">509</span></span><span id="railwam_1558310400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">52.2808</span><span class="railwam_wam_rank">2089</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">544</span></span><span id="railwam_1560038400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">37.4377</span><span class="railwam_wam_rank">2840</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">758</span></span><span id="railwam_1561075200" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">51.0148</span><span class="railwam_wam_rank">2191</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">570</span></span>
+
<span id="railwam_1543795200" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">69.3134</span><span class="railwam_wam_rank">1257</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">312</span></span><span id="railwam_1543881600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">68.3302</span><span class="railwam_wam_rank">1303</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">330</span></span><span id="railwam_1544054400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wam">67.5108</span><span class="railwam_wiki_id">1177977</span></span><span id="railwam_1543968000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">67.5108</span><span class="railwam_wam_rank">1362</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">347</span></span><span id="railwam_1544140800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">65.0647</span><span class="railwam_wam_rank">1452</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">370</span></span><span id="railwam_1544227200" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">62.8650</span><span class="railwam_wam_rank">1553</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">395</span></span><span id="railwam_1544313600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">61.9179</span><span class="railwam_wam_rank">1618</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">417</span></span><span id="railwam_1544400000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">62.9166</span><span class="railwam_wam_rank">1577</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">403</span></span><span id="railwam_1544486400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">64.0808</span><span class="railwam_wam_rank">1504</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">385</span></span><span id="railwam_1544572800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">65.7496</span><span class="railwam_wam_rank">1416</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">353</span></span><span id="railwam_1544659200" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">66.9798</span><span class="railwam_wam_rank">1356</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">337</span></span><span id="railwam_1544745600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">68.6062</span><span class="railwam_wam_rank">1289</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">312</span></span><span id="railwam_1544832000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">69.2853</span><span class="railwam_wam_rank">1267</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">303</span></span><span id="railwam_1544918400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">69.9475</span><span class="railwam_wam_rank">1239</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">304</span></span><span id="railwam_1545004800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">69.8342</span><span class="railwam_wam_rank">1241</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">301</span></span><span id="railwam_1545091200" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">70.7452</span><span class="railwam_wam_rank">1183</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">286</span></span><span id="railwam_1545177600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">70.6909</span><span class="railwam_wam_rank">1199</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">290</span></span><span id="railwam_1545264000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">69.1641</span><span class="railwam_wam_rank">1268</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">302</span></span><span id="railwam_1545350400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">69.4875</span><span class="railwam_wam_rank">1235</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">295</span></span><span id="railwam_1545436800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">70.0175</span><span class="railwam_wam_rank">1189</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">285</span></span><span id="railwam_1545523200" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">69.0327</span><span class="railwam_wam_rank">1253</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">298</span></span><span id="railwam_1545609600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">71.5306</span><span class="railwam_wam_rank">1146</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">275</span></span><span id="railwam_1545696000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">72.1273</span><span class="railwam_wam_rank">1118</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">262</span></span><span id="railwam_1545782400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">71.5149</span><span class="railwam_wam_rank">1147</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">266</span></span><span id="railwam_1545868800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">71.7310</span><span class="railwam_wam_rank">1137</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">266</span></span><span id="railwam_1545955200" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">69.4738</span><span class="railwam_wam_rank">1243</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">295</span></span><span id="railwam_1546041600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">67.0843</span><span class="railwam_wam_rank">1360</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">329</span></span><span id="railwam_1546128000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">71.9846</span><span class="railwam_wam_rank">1119</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">267</span></span><span id="railwam_1546214400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">71.4683</span><span class="railwam_wam_rank">1147</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">272</span></span><span id="railwam_1546300800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">71.7606</span><span class="railwam_wam_rank">1145</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">282</span></span><span id="railwam_1546387200" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">73.6789</span><span class="railwam_wam_rank">1060</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">256</span></span><span id="railwam_1546560000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wam">67.0511</span><span class="railwam_wiki_id">1177977</span></span><span id="railwam_1546732800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wam">66.0616</span><span class="railwam_wiki_id">1177977</span></span><span id="railwam_1546905600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wam">60.0439</span><span class="railwam_wiki_id">1177977</span></span><span id="railwam_1547078400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wam">62.8107</span><span class="railwam_wiki_id">1177977</span></span><span id="railwam_1547251200" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wam">64.0575</span><span class="railwam_wiki_id">1177977</span></span><span id="railwam_1547337600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">64.9843</span><span class="railwam_wam_rank">1480</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">358</span></span><span id="railwam_1547424000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">64.1030</span><span class="railwam_wam_rank">1525</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">378</span></span><span id="railwam_1547510400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">64.1512</span><span class="railwam_wam_rank">1523</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">383</span></span><span id="railwam_1547596800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">64.6793</span><span class="railwam_wam_rank">1477</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">364</span></span><span id="railwam_1547769600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wam">67.9092</span><span class="railwam_wiki_id">1177977</span></span><span id="railwam_1547856000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">69.1244</span><span class="railwam_wam_rank">1273</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">299</span></span><span id="railwam_1548028800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">70.3553</span><span class="railwam_wam_rank">1209</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">284</span></span><span id="railwam_1548374400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">75.0845</span><span class="railwam_wam_rank">1013</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">243</span></span><span id="railwam_1548460800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">72.5206</span><span class="railwam_wam_rank">1115</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">271</span></span><span id="railwam_1548547200" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">71.2416</span><span class="railwam_wam_rank">1168</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">285</span></span><span id="railwam_1548806400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">62.0862</span><span class="railwam_wam_rank">1602</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">404</span></span><span id="railwam_1548892800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">62.7287</span><span class="railwam_wam_rank">1562</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">393</span></span><span id="railwam_1549238400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">65.5710</span><span class="railwam_wam_rank">1447</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">366</span></span><span id="railwam_1549497600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">65.0014</span><span class="railwam_wam_rank">1471</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">367</span></span><span id="railwam_1549584000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">64.7790</span><span class="railwam_wam_rank">1477</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">365</span></span><span id="railwam_1549929600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">60.7373</span><span class="railwam_wam_rank">1677</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">423</span></span><span id="railwam_1550016000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">59.8289</span><span class="railwam_wam_rank">1732</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">444</span></span><span id="railwam_1550102400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">58.9115</span><span class="railwam_wam_rank">1772</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">455</span></span><span id="railwam_1550188800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">59.0636</span><span class="railwam_wam_rank">1780</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">452</span></span><span id="railwam_1550534400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">53.5727</span><span class="railwam_wam_rank">2073</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">533</span></span><span id="railwam_1550707200" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">50.5205</span><span class="railwam_wam_rank">2190</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">563</span></span><span id="railwam_1550793600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">52.1010</span><span class="railwam_wam_rank">2118</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">542</span></span><span id="railwam_1550880000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">51.5820</span><span class="railwam_wam_rank">2136</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">552</span></span><span id="railwam_1550966400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">51.6881</span><span class="railwam_wam_rank">2145</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">555</span></span><span id="railwam_1551139200" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wam">57.9493</span><span class="railwam_wiki_id">1177977</span></span><span id="railwam_1551312000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">62.7288</span><span class="railwam_wam_rank">1568</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">399</span></span><span id="railwam_1551484800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">66.5056</span><span class="railwam_wam_rank">1375</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">342</span></span><span id="railwam_1551571200" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">68.8661</span><span class="railwam_wam_rank">1268</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">311</span></span><span id="railwam_1551657600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">68.4606</span><span class="railwam_wam_rank">1289</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">317</span></span><span id="railwam_1551744000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">68.5499</span><span class="railwam_wam_rank">1297</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">321</span></span><span id="railwam_1551830400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">74.0924</span><span class="railwam_wam_rank">1047</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">256</span></span><span id="railwam_1551916800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">75.0892</span><span class="railwam_wam_rank">990</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">243</span></span><span id="railwam_1552003200" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">73.5206</span><span class="railwam_wam_rank">1063</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">259</span></span><span id="railwam_1552089600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">74.7889</span><span class="railwam_wam_rank">1003</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">245</span></span><span id="railwam_1552176000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">78.0077</span><span class="railwam_wam_rank">872</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">213</span></span><span id="railwam_1552262400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">78.6243</span><span class="railwam_wam_rank">847</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">202</span></span><span id="railwam_1552435200" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">77.8885</span><span class="railwam_wam_rank">861</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">209</span></span><span id="railwam_1552521600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">75.3498</span><span class="railwam_wam_rank">968</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">237</span></span><span id="railwam_1552608000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">73.4892</span><span class="railwam_wam_rank">1052</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">250</span></span><span id="railwam_1552694400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">72.6394</span><span class="railwam_wam_rank">1093</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">262</span></span><span id="railwam_1552780800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">71.1968</span><span class="railwam_wam_rank">1167</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">278</span></span><span id="railwam_1552953600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">69.5534</span><span class="railwam_wam_rank">1225</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">295</span></span><span id="railwam_1553040000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">67.7196</span><span class="railwam_wam_rank">1329</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">325</span></span><span id="railwam_1553126400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">67.3019</span><span class="railwam_wam_rank">1354</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">329</span></span><span id="railwam_1553385600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">69.5319</span><span class="railwam_wam_rank">1249</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">300</span></span><span id="railwam_1553472000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">68.5986</span><span class="railwam_wam_rank">1284</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">312</span></span><span id="railwam_1553558400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">66.9698</span><span class="railwam_wam_rank">1372</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">341</span></span><span id="railwam_1553644800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">66.4023</span><span class="railwam_wam_rank">1421</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">355</span></span><span id="railwam_1553817600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">60.4392</span><span class="railwam_wam_rank">1704</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">428</span></span><span id="railwam_1554163200" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">61.5630</span><span class="railwam_wam_rank">1669</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">423</span></span><span id="railwam_1554768000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">61.3716</span><span class="railwam_wam_rank">1649</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">423</span></span><span id="railwam_1555286400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">48.0195</span><span class="railwam_wam_rank">2352</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">614</span></span><span id="railwam_1555372800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">48.8491</span><span class="railwam_wam_rank">2317</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">611</span></span><span id="railwam_1555632000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">59.3510</span><span class="railwam_wam_rank">1801</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">467</span></span><span id="railwam_1555804800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">60.6178</span><span class="railwam_wam_rank">1700</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">435</span></span><span id="railwam_1556236800" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">55.3687</span><span class="railwam_wam_rank">1968</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">518</span></span><span id="railwam_1556409600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">54.0112</span><span class="railwam_wam_rank">2061</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">546</span></span><span id="railwam_1556496000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">53.2523</span><span class="railwam_wam_rank">2100</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">560</span></span><span id="railwam_1556582400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">55.1898</span><span class="railwam_wam_rank">1989</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">524</span></span><span id="railwam_1556928000" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">58.5012</span><span class="railwam_wam_rank">1807</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">461</span></span><span id="railwam_1557446400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">56.8248</span><span class="railwam_wam_rank">1907</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">489</span></span><span id="railwam_1558051200" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">54.8848</span><span class="railwam_wam_rank">1994</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">509</span></span><span id="railwam_1558310400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">52.2808</span><span class="railwam_wam_rank">2089</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">544</span></span><span id="railwam_1560038400" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">37.4377</span><span class="railwam_wam_rank">2840</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">758</span></span><span id="railwam_1561075200" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">51.0148</span><span class="railwam_wam_rank">2191</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">570</span></span><span id="railwam_1561593600" class="railwam-data-element" addedBy="RailWAM" version="3"><span class="railwam_wiki_id">1177977</span><span class="railwam_wam">56.7860</span><span class="railwam_wam_rank">1912</span><span class="railwam_vertical_wam_rank">485</span></span>

Revision as of 19:24, June 28, 2019

117797769.31341257312117797768.3302130333067.51081177977117797767.51081362347117797765.06471452370117797762.86501553395117797761.91791618417117797762.91661577403117797764.08081504385117797765.74961416353117797766.97981356337117797768.60621289312117797769.28531267303117797769.94751239304117797769.83421241301117797770.74521183286117797770.69091199290117797769.16411268302117797769.48751235295117797770.01751189285117797769.03271253298117797771.53061146275117797772.12731118262117797771.51491147266117797771.73101137266117797769.47381243295117797767.08431360329117797771.98461119267117797771.46831147272117797771.76061145282117797773.6789106025667.0511117797766.0616117797760.0439117797762.8107117797764.05751177977117797764.98431480358117797764.10301525378117797764.15121523383117797764.6793147736467.90921177977117797769.12441273299117797770.35531209284117797775.08451013243117797772.52061115271117797771.24161168285117797762.08621602404117797762.72871562393117797765.57101447366117797765.00141471367117797764.77901477365117797760.73731677423117797759.82891732444117797758.91151772455117797759.06361780452117797753.57272073533117797750.52052190563117797752.10102118542117797751.58202136552117797751.6881214555557.94931177977117797762.72881568399117797766.50561375342117797768.86611268311117797768.46061289317117797768.54991297321117797774.09241047256117797775.0892990243117797773.52061063259117797774.78891003245117797778.0077872213117797778.6243847202117797777.8885861209117797775.3498968237117797773.48921052250117797772.63941093262117797771.19681167278117797769.55341225295117797767.71961329325117797767.30191354329117797769.53191249300117797768.59861284312117797766.96981372341117797766.40231421355117797760.43921704428117797761.56301669423117797761.37161649423117797748.01952352614117797748.84912317611117797759.35101801467117797760.61781700435117797755.36871968518117797754.01122061546117797753.25232100560117797755.18981989524117797758.50121807461117797756.82481907489117797754.88481994509117797752.28082089544117797737.43772840758117797751.01482191570117797756.78601912485

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.